Σωματείο εθελόντων δασοπυροσβεστών διασωστών Ελυμνίων

Σωματείο εθελόντων δασοπυροσβεστών διασωστών Ελυμνίων

Ο σύλλογος ιδρύθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016 με στόχο να μην ζήσουμε ξανά τέτοιες εφιαλτικές στιγμές. Η δραστηριότητα αυτή έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί αποκλειστικά με τις εισφορές και τις δωρεές των μελών. Ως σκοποί του συλλόγου καθορίζονται, με βάση την εθελοντική πρωτοβουλία, η εκπαίδευση των μελών σε τεχνικές πυρόσβεσης, διάσωσης, πρώτων βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοηθείας έτσι ώστε να παρέχουν αφ ενός  προστασία στο δάσος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και του Νομού από παντός είδους φυσικό κίνδυνο και αφ ετέρου την ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών σε κάθε περίσταση. Επίσης σκοπός είναι η συμβολή στην πολιτιστική, κοινωνική, πνευματική και κυρίως περιβαλλοντολογική ανάπτυξη και προβολή του τόπου με κάθε νόμιμο μέσο και σε συνεργασία, για την επίτευξη,  με πολίτες, ομάδες, ανάλογους φορείς και συλλόγους.