Πηγές

Πηγές

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή τους σ' αυτή την προσπάθεια μας τους κυρίους :

 

Ευάγγελο Επισκόπου για φωτογραφίες και βίντεο που μας διέθεσε.

Αθανάσιο Φουρναράκο για φωτογραφίες που μας διέθεσε.

Γεώργιο Μπάλλα για κείμενα που μας διέθεσε.

 Jens Perschke  για τα video που μας διέθεσε.