Ναυτική βραδιά-15 Αύγουστος
Ναυτική βραδιά-15 Αύγουστος